Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Huỳnh Đức Hòa cho rằng nếu trốn thuế từ 50 triệu đồng trở lên mà không chuyển hồ sơ xử lý hình sự là trái với quy định của pháp luật.

Ông Hòa yêu cầu các ngành chức năng xem xét lại và có thông tin trả lời với các cơ quan báo chí.

Dư luận đề nghị cơ quan chức năng ở Lâm Đồng cần sớm điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật về vụ trốn thuế và đề nghị truy thu cho Nhà nước khoảng 1,9 tỷ đồng ở Công ty cổ phần Thành Ngọc

N.N.