Tổng diện tích nuôi tôm năm 2013 tăng 1,6%, ước đạt 666 nghìn ha, trong đó, diện tích nuôi tôm chân trắng mở rộng nhanh chóng, từ 42.000 ha lên 66.000 ha, sản lượng tăng từ 186.000 tấn lên 273.000 tấn.

Dự báo trong năm 2014, xuất khẩu tôm có thể duy trì kim ngạch 3 tỷ USD. Tuy nhiên, ngành tôm Việt Nam đang phải đối mặt với sự thắt chặt kiểm tra chất lượng từ các thị trường nhập khẩu, do đó cần quyết liệt kiểm soát chất lượng con giống, hóa chất, kháng sinh, đặc biệt là tình trạng bơm agar vào tôm nguyên liệu đang gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng và uy tín của sản phẩm tôm Việt Nam

N.Y.