Dự án này được thực hiện trong giai đoạn 2013-2018, theo Hiệp định tín dụng số 5249/VN vào ngày 6/9/2013 ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) với tổng giá trị khoản vay ưu đãi 55 triệu USD.

Mục tiêu của dự án là hỗ trợ doanh nghiệp, nhà khoa học, đơn vị nghiên cứu, các cá nhân/nhóm cá nhân trong việc phát triển, tiếp nhận nâng cấp, ứng dụng, thương mại hóa công nghệ nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của nhóm người thu nhập thấp trong các nhóm lĩnh vực ưu tiên: phát triển dược liệu và y học cổ truyền, nông nghiệp và thủy sản, công nghệ thông tin và truyền thông.

Lưu Hiệp