Hội nghị hướng đến mục tiêu thu hút và hướng sự chú ý của khách du lịch tới vùng Tây Bắc, điểm nhấn là Sơn La, trọng tâm là Mộc Châu.
Các hoạt động này góp phần khám phá, tạo một khu vực du lịch khác biệt và nổi bật so với điểm du lịch khác đã có trong cả nước; đồng thời khai thác triệt để thế mạnh sẵn có trong thu hút khách du lịch của cao nguyên Mộc Châu.
Hội nghị cũng nhấn mạnh thương hiệu du lịch “Qua miền Tây Bắc” gắn với du lịch tỉnh Sơn La, đưa thương hiệu du lịch này bao trùm lên các hoạt động du lịch vùng Tây Bắc.
H.A - Ảnh: Tư liệu