Đây cũng chính là dự án đầu tiên, hiện thực hóa việc lấy “Công nghệ cao - Công nghệ thông tin làm mũi nhọn đột phá”; là dự án đầu tư xây dựng Khu CNTT tập trung với cơ sở hạ tầng hiện đại, theo đúng chuẩn mực của một Khu CNTT tập trung mang tầm cỡ quốc tế đầu tiên của TP Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi khởi công, đồng chí Nguyễn Bắc Son, ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông nhận định: Sự ra đời Khu CNTT tập trung hôm nay, với hạ tầng cơ sở và hạ tầng kỹ thuật hiện đại, cùng với chính sách ưu đãi của Chính phủ, khả năng chia sẻ của Chính quyền địa phương với Nhà đầu tư sẽ giải quyết được những yêu cầu của doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới; tiếp sức đúng lúc để cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố góp phần đưa nền công nghiệp CNTT Đà Nẵng có bước phát triển mới, phù hợp với xu thế chung.

Lễ khởi công xây dựng Khu công nghệ thông tin hiện đại đầu tiên tại Đà Nẵng vào ngày 6/4/2013.

Trong những năm qua, Nhà nước và địa phương đã dành nhiều khuyến khích, ưu đãi cho các Khu CNTT tập trung tại Việt Nam và bước đầu cũng đã đạt được những thàng công nhất định. Một số Khu CNTT tập trung đang hoạt động khá hiệu quả như: Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC), Công viên phần mềm Đà Nẵng, Khu công nghệ phần mềm Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (VNU-ITP), Tòa nhà thông minh i-tao-nờ (E-Town),…

Bộ TT-TT  đặt niềm tin và tin rằng, Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng khởi công xây dựng ngày hôm nay sẽ đặt cột mốc mới trên lộ trình xây dựng và phát triển nền công nghiệp CNTT của thành phố.

Đặc biệt, với vai trò là trung tâm kinh tế - chính trị của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Đà Nẵng có sẵn thế mạnh về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng và nguồn lực. Sự quyết tâm và quan tâm chỉ đạo lâu nay của các cấp lãnh đạo thành phố với ngành CNTT cũng là điều kiện rất thuận lợi để Khu CNTT tập trung Đà Nẵng sẽ thành công.

Khu CNTT tập trung sẽ là một địa điểm thu hút đầu tư mới của thành phố, góp phần phát triển đội ngũ lao động trình độ cao, tạo ra nhiều sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Thành công của dự án này sẽ mở ra triển vọng và cơ hội phát triển lớn cho công nghiệp CNTT của thành phố; góp phần quan trọng đưa Đà Nẵng trở thành thành phố đầu tàu, động lực của cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên, xứng tầm là một đô thị kinh tế - sinh thái bền vững, một thành phố thân thiện về môi trường, một địa chỉ đáng sống như Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân địa phương đang ra sức xây dựng

Hoài Thu