Được biết, 5 năm trở lại đây, thương mại điện tử Việt Nam được đánh giá là thị trường có mức độ tăng trưởng nhanh, ổn định. Xu hướng tăng dần đều qua các năm và trên 20%/năm - từ 2,2 tỷ USD năm 2013 lên đến 6,2 tỷ USD năm 2017. 

Dự kiến, trong giai đoạn 2018-2020, doanh số bán hàng thương mại điện tử tiếp tục tăng trưởng ổn định ở mức khoảng 20%/năm, chiếm 5% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước, giá trị mua hàng trực tuyến đạt trung bình 350 USD/người/năm.

Về phương thức thanh toán trong các giao dịch thương mại điện tử, thanh toán tiền mặt khi nhận hàng (COD) là phương thức thanh toán phổ biến được người tiêu dùng lựa chọn, cụ thể năm 2013 là 74%, năm 2017 là 82%. Tiếp đến là chuyển khoản qua ngân hàng, thẻ thanh toán quốc tế... 

Tỷ lệ người tiêu dùng trả lời hài lòng khi mua sắm trực tuyến tăng từ 29% năm 2013 lên 54% năm 2017.

Hải Châu