Về nhu cầu sử dụng điện, dự kiến sản lượng bình quân toàn hệ thống sẽ tăng cao, ở mức 495 triệu kWh/ngày (tăng khoảng 14% so với cùng kỳ năm 2015). Dù vậy, hệ thống điện được cho biết vẫn đáp ứng đủ công suất cho nhu cầu phụ tải và có dự phòng.

Để tiếp tục đảm bảo đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt trong tháng cũng như đảm bảo cung cấp điện mùa khô năm 2016, EVN sẽ khai thác tối đa các nhà máy nhiệt điện than, khí, dầu; khai thác hợp lý các nhà máy thủy điện để tiếp tục cố gắng đáp ứng yêu cầu cấp nước hạ du cho các địa phương.

V.H.