Dự án này do Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam liên danh Tập đoàn B.Grimm của Vương quốc Thái Lan xây dựng trên diện tích 256 ha, tổng kinh phí đầu tư hơn 4.985 tỉ đồng.

Với công suất phát điện 214 MW, tương đương 256MWp, Nhà máy ĐMT Hoà Hội sử dụng công nghệ quang điện với 752.640 tấm PV chuyển đổi trực tiếp ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch điện VII tại văn bản số 157/TTg-CN ngày 31-1-2018 và được UBND tỉnh Phú Yên chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 11-5-2018. Sau 7 tháng nỗ lực thi công, dự án chính thức được EVN EPTC công nhận phát điện thương mại từ ngày 10-6-2019.

Sau Nhà máy ĐMT Hòa Hội, trong năm 2019, Công ty cổ phần TTP Phú Yên tiếp tục đầu tư dự án năng lượng tái tạo tại các Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai.

Phan Văn Lương