Diễn đàn được tổ chức bởi Tổ chức đổi mới sáng tạo toàn cầu Schoolab (Pháp) dưới sự bảo trợ của UBND TP. Hà Nội và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT). 

Tham dự Diễn đàn có đại diện lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan trung ương, đại diện một số Đại sứ quán, các diễn giả trong và ngoài nước, các nhà đầu tư, tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước và nước ngoài cùng đại diện một số trường đại học, viện nghiên cứu, học viện. Diễn đàn diễn ra trong 2 ngày từ 29 đến 30-8-2019. 

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Diễn đàn 

Diễn đàn kỳ vọng sẽ quảng bá và phát huy nhận thức, tinh thần về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đến cộng đồng, nhất là giới sinh viên, thanh niên và đội ngũ trí thức ở Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung, đồng thời thực hiện các vai trò kết nối các nguồn lực trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và dẫn dắt hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. 

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, Bộ đang gấp rút, khẩn trương hoàn thiện Chiến lược quốc gia về cuộc CMCN 4.0, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là một nhiệm vụ mang tầm chiến lược, vạch ra khuôn khổ cho các ngành, lĩnh vực, các địa phương có cơ sở vững chắc tận dụng cơ hội do cuộc Cách mạng đem lại, phát triển nhanh, bền vững ngành, lĩnh vực, địa phương mình trong một thể thống nhất, góp phần phát triển đất nước ngày càng cường thịnh. 

Để làm tốt được nhiệm vụ quan trọng này, Bộ KH&ĐT rất cần sự chung tay, góp sức của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là TP. Hà Nội, với vị trí, vai trò là một địa phương năng động, tích cực nhất trong việc tạo lập hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Lưu Hiệp