Theo đó, dự án đường bộ cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa dài khoảng 126,7km, tổng mức đầu tư dự kiến là 33 nghìn tỷ đồng.

Dự án đường bộ cao tốc Nghi Sơn - Bãi Vọt dài khoảng 92,7km, có tổng mức đầu tư dự kiến là 26 nghìn tỷ đồng...

Nam Phương