Cụ thể, thời gian xuất cảnh, nhập cảnh trong ngày từ 7h00 - 19h00 hiện nay sẽ được kéo dài thành từ 7h00 - 20h00 (giờ Hà Nội). Thời gian xuất khẩu, nhập khẩu trong ngày từ 7h00 - 16h30 hiện nay thành từ 7h00 - 18h00 (giờ Hà Nội).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu phía Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện.

V.H.