22 các hãng lữ hành hàng đầu Ấn Độ và nhà báo đã được mời tới Việt Nam để tham dự hội nghị này. Hợp tác du lịch là một trong những nội dung quan trọng được trao đổi trong chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam tới Ấn Độ.

Hằng năm, hàng triệu người Ấn Độ ra nước ngoài du lịch và Ấn Độ đã trở thành thị trường du lịch Outbound phát triển nhanh nhất. Tuy nhiên, hằng năm, con số du khách Ấn Độ tới Việt Nam chỉ là 10.000 người. Thiếu đường bay thẳng và thiếu thông tin về thị trường du lịch Việt Nam là những lý do chủ yếu. Kết nối hàng không cũng được xác định là lĩnh vực hợp tác chính và có tiềm năng phát triển

Lưu Hiệp