Tính đến hết tháng 9, doanh số bán hàng của xe nhập khẩu tăng 57% trong khi xe lắp ráp trong nước tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái.

VAMA dự báo, với lượng xe trung bình nhập về mỗi tháng từ 10.000-11.000 xe, nếu không có gì đột biến, tổng lượng xe nhập khẩu cả năm 2015 có thể đạt tới 115.000-117.000 xe.

Năm 2014, lượng xe nhập khẩu đạt 72.000 xe, trị giá 1,57 tỉ USD, trong khi năm 2013, số lượng xe nhập chỉ ở mức 34.978 xe, giá trị 708 triệu USD. Năm 2012, xe nhập khẩu chỉ ở mức 27.400 xe và 615 triệu USD.

Ngày 28/10 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 105/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 để hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi năm 2014). Nghị định này đã thay đổi cách xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô nhập khẩu dưới 24 chỗ theo hướng tăng lên.

Hải Châu