Theo đó, có 9 tuyến trong quy hoạch đầu tư xây dựng các điểm giao cắt gồm Hà Nội - TP Hồ Chí Minh; Yên Viên - Lào Cai; Hà Nội - Đồng Đăng; Đông Anh - Quán Triều; Gia Lâm - Hải Phòng; Kép - Hạ Long; Kép - Lưu Xá; Bắc Hồng - Văn Điển; Yên Viên - Cái Lân.

Theo Quy hoạch, giai đoạn từ năm 2012-2015 xây dựng hàng rào ngăn cách đường sắt với đường bộ và đường sắt với khu dân cư, các đường gom dân sinh; xây dựng các đường ngang làm mới và nâng cấp một số đường ngang thường xảy ra mất an toàn giao thông. Với các điểm giao cắt khác mức sẽ xây dựng các hầm chui dân sinh. Với các nút giao khác mức thì ưu tiên các điểm giao cắt thường xẩy ra ùn tắc giao thông trên đường bộ, vùng gần khu đô thị, thành phố. Giai đoạn từ năm 2015-2020 xây dựng các điểm giao cắt còn lại, bao gồm các đường ngang nâng cấp; các điểm giao cắt khác mức còn lại

Hải Châu