Ông Phan Văn Kha- Giám đốc Sở Công thương Đà Nẵng cho biết đông đảo doanh nghiệp tham gia Hội chợ lần này là những thương hiệu mạnh, sở hữu nhiều sản phẩm đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. Hội chợ sẽ tạo cơ hội tốt để các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau, quảng bá thương thiệu sản phẩm; gắn với việc liên kết sản xuất, cung ứng vật tư thiết bị công nghiệp, xúc tiến thương mại, thúc đẩy giao lưu trong cả nước.

Hội chợ sẽ diễn ra đến hết ngày 30/6

Thân Lai