Dự án sẽ khởi công vào đầu năm 2014 và dự kiến hoàn thành trong năm 2016

L. Anh