Yên Bái được xác định là một trong những trung tâm tiểu vùng của 14 tỉnh miền núi Trung du Bắc Bộ và trọng điểm kinh tế của 6 tỉnh vùng Tây Bắc. Hiện nay, Yên Bái đang mời gọi đầu tư vào các dự án trong các lĩnh vực: Dệt may, da giày, cơ khí, điện tử, hóa chất, lắp ráp ô tô, chế biến nông, lâm sản, xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp…

Tất cả các dự án đều đã được Yên Bái chuẩn bị mặt bằng sạch, sẵn sàng cho việc thực hiện đầu tư

Lưu Hiệp