Mặt hàng xuất khẩu lớn nhất vào Hoa Kỳ là dệt may với kim ngạch 1,57 tỷ USD, chiếm hơn 35% trong tổng trị giá xuất khẩu vào thị trường này.

Tại thị trường lớn thứ 2 là Trung Quốc, Việt Nam xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá hơn 2,21 tỷ USD. Tiếp đó là thị trường Nhật Bản với trị giá kim ngạch gần 2,064 tỷ USD. Thị trường xuất khẩu đạt giá trị từ 1 tỷ USD trở lên thứ 4 là Hàn Quốc với trị giá kim ngạch 1,087 tỷ USD.

L.Hiệp