Hoa Kỳ cũng là thị trường mà Việt Nam đạt mức thặng dư thương mại hàng hóa lớn nhất, cụ thể năm 2015 đạt mức thặng dư 25,67 tỷ USD, riêng trong 4 tháng đầu năm 2016 đạt mức thặng dư là 8,98 tỷ USD, tăng 1,48 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015.

Tốc độ tăng trưởng thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong 10 năm trở lại đây luôn đạt mức tăng trưởng cao, cụ thể kim ngạch XNK năm 2006 là 8,81 tỷ USD thì đến năm 2015 đạt 41,26 tỷ USD, đạt mức tăng trưởng bình quân trên 19% mỗi năm. Cán cân thương mại hàng hóa song phương luôn đạt mức thặng dư cao về phía Việt Nam, cụ thể từ mức 8,85 tỷ USD năm 2006 và đã lên đến 25,67 tỷ USD năm 2015.

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam.

Trong những năm gần đây Hoa Kỳ luôn là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, năm 2015 xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 33,47 tỷ USD, chiếm 20,7% trong tổng kim ngạch XK của cả nước, đạt mức tăng trưởng bình quân 10 năm gần đây là 17,9%/năm. 

Trong 4 tháng đầu năm 2016, hàng hóa XK sang Hoa Kỳ đạt 11,45 tỷ USD, chiếm 21,6% trong tổng kim ngạch XK của cả nước, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, kim ngạch XK sang Hoa Kỳ của khối doanh nghiệp FDI đạt kim ngạch 8,35 tỷ USD, tăng trưởng 17,7% so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm 72,9% trong tổng kim ngạch XK sang Hoa Kỳ.

Theo thống kê, các mặt hàng XK chủ yếu sang Hoa Kỳ 4 tháng đầu năm 2016 như: hàng dệt may đạt kim ngạch 3.400 triệu USD, chiếm 29,7% trong tổng kim ngạch XK sang Hoa Kỳ,  tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2015; đứng thứ 2 là điện thoại các loại và linh kiện đạt 1.466 triệu USD, đạt mức tăng trưởng rất mạnh là 83,8% so với cùng kỳ năm 2015; đứng thứ 3 là giầy dép các loại đạt kim ngạch 1.330 triệu USD. Gỗ và sản phẩm gỗ đạt kim ngạch 826 triệu USD; thị trường Hoa Kỳ cũng chiếm tới 20,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước… 

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu (NK) hàng hóa có xuất xứ từ Hoa Kỳ 4 tháng đầu năm 2016 đạt kim ngạch 2,47 tỷ USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 4,8% trong tổng kim ngạch NK hàng hóa của cả nước và là thị trường NK hàng hóa lớn thứ 5 của Việt Nam.

Phan Đức