Dựa trên phân tích yếu tố chu kỳ và mùa vụ của tăng trưởng, UBGSTCQG dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục đà phục hồi trong hai quý cuối năm. Dự báo này được củng cố bởi tình hình hoạt động sản xuất liên tục cải thiện từ quý III/2013. Theo đó, ngoại trừ tháng 1/2014 do yếu tố mùa vụ, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) chung cũng như của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo liên tục tăng kể từ tháng 7/2013. Tính chung 7 tháng năm 2014, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước tăng 5,2%). Bên cạnh đó, chỉ số PMI của HSBC liên tục trên 50 điểm kể từ tháng 9/2013, cho thấy điều kiện kinh doanh liên tục được cải thiện.

Một dấu hiệu nữa cho thấy sản xuất đang phục hồi là kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng phục vụ sản xuất trong 7 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ. Đặc biệt, nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, kim ngạch nhập khẩu trong 7 tháng tăng 24,4% so với cùng kỳ, cao hơn nhiều mức tăng 13,9% của cùng kỳ năm 2013.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (loại trừ yếu tố giá) trong 7 tháng đầu năm 2014 luôn tăng cao hơn cùng kỳ năm 2013: mức tăng của 7 tháng năm 2014 là 6,3%, so với 4,86% của cùng kỳ 2013.

Tuy nhiên, theo cơ quan này, tổng cầu mặc dù đã được cải thiện nhưng vẫn thấp, thể hiện rõ ở việc lạm phát cơ bản thấp. Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia tính toán, trong tháng 8 lạm phát cơ bản là 3,34%, thấp hơn lạm phát tổng thể 4,31% và cũng thấp hơn lạm phát cơ bản của cùng kỳ năm ngoái là 4,43%. Theo UBGSTC, tổng cầu thấp đối với tiêu dùng và đầu tư. Đối với với tiêu dùng, mặc dù tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng luôn tăng cao hơn cùng kỳ năm 2013 nhưng mức cải thiện không lớn. Trong khi đó, khối lượng vận chuyển hàng hóa trong 7 tháng đầu năm 2014 vẫn tăng thấp hơn so với cùng kỳ (4,8% so với 13,7%).

Trong khi đối với đầu tư, theo ước tính của cơ quan này, trong 6 tháng năm 2014, đầu tư tư nhân ở mức 10,3% GDP, thấp hơn mức 11,1% GDP cùng kỳ 2013. Trong khi đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện trong 7 tháng đầu năm chỉ tăng 2,3% so với cùng kỳ (cùng kỳ 2013 tăng 6,4%). “Tổng cầu thấp đang gây khó khăn cho mục tiêu tăng trưởng 5,8%. Nếu không có những biện pháp hỗ trợ tổng cầu có hiệu quả thì tăng trưởng trong năm 2014 khả năng chỉ trong khoảng 5,6-5,7%”, Ủy ban dự báo.

Vì vậy, UBGSTCQG khuyến nghị, trong điều kiện lạm phát đang được kiểm soát tốt, trong những tháng cuối năm, chính sách điều hành cần tiếp tục các giải pháp hỗ trợ tổng cầu, nhất là cầu đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng 5,8%.

Cụ thể, đối với đầu tư công, cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư từ nguồn NSNN và trái phiếu chính phủ, nhất là đối với các dự án có tính lan tỏa cao như các dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng nông thôn, vào nhóm ngành nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông lâm, thủy sản... Bên cạnh đó, để thúc đẩy đầu tư tư nhân, cần cắt giảm chi phí sản xuất cho DN, nhất là chi phí liên quan đến thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng, cùng với việc sử dụng các quỹ hỗ trợ bảo lãnh DNNVV để đẩy mạnh việc thực hiện mục tiêu tín dụng của cả năm 2014. Đặc biệt cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện cổ phần hóa và tái cấu trúc DNNN, tạo động lực tăng trưởng đối với khu vực tư nhân

Lệ Thúy