Đại sứ Warlick - Phó trợ lý Ngoại trưởng thứ nhất của ENR cho rằng, việc hình thành một thị trường điện cạnh tranh sẽ “khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực phát và truyền tải điện, giảm giá thành điện năng, thúc đẩy cải tiến công nghệ sạch hơn và khuyến khích việc bảo tồn nguồn tài nguyên”.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực cho rằng, thị trường điện cạnh tranh sẽ đảm bảo sự cạnh tranh công bằng, giá cả minh bạch và nâng cao được hiệu quả hoạt động của các công ty điện ở Việt Nam.

V.H.