Tham dự phiên có 52 doanh nghiệp, trong đó có 17 doanh nghiệp có vốn đầu tư của Hàn Quốc với hàng trăm chỉ tiêu tuyển dụng vào các ngành nghề: Cơ khí, điện tử, bán hàng, marketing, xây dựng, dịch vụ, thương mại... Mức lương được doanh nghiệp đưa ra khoảng từ 6-10 triệu đồng/tháng, tập trung vào các vị trí quản lý, tổ trưởng, trưởng nhóm sản xuất…

T.Uyên