Cũng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, doanh nghiệp được miễn tiền sử dụng đất để xây dựng nhà máy chế biến, kho chứa, nhà ở cho công nhân, nhà công vụ phục vụ cho dự án cánh đồng lớn, tổ chức đại diện của nông dân được hỗ trợ tối đa 100% kinh phí tổ chức tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân...

Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12

C.L.