Theo VASEP, các ngư trường khai thác chính nguyên liệu hải sản phục vụ cho xuất khẩu của Việt Nam bao gồm các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào Nam Trung bộ (Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Thuận…) và các tỉnh Nam bộ (Kiên Giang, Cà Mau…), được khai thác bằng các tàu công suất lớn, đánh bắt xa bờ. 

Nguồn nguyên liệu của các địa phương này cung cấp hầu hết nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu các mặt hàng hải sản chính như cá ngừ, cua, ghẹ, surimi cá khô và cá biển khác... 

Nhiều doanh nghiệp cũng đang chế biến xuất khẩu từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ các nước khác. 

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã khảo sát, lấy mẫu và khẳng định, các khu vực khai thác xa bờ (vùng biển xa bờ ngoài 20-30 hải lý) thuộc các tỉnh có hiện tượng cá chết đều an toàn.

N.Y.