Đến chiều 20-8, một số sự cố đã được khắc phục. EVN cũng cho biết sẽ phấn đấu đến cuối ngày sẽ khôi phục cấp điện cho toàn bộ khách hàng. 

Bên cạnh đó, EVN cũng cho biết các hồ chứa thủy điện thuộc EVN vận hành bình thường, không xả lũ, các nhà máy điện thuộc EVN vận hành bình thường. Riêng hồ Hòa Bình xuất hiện lũ, lưu lượng từ 15h ngày 19/8 đến 7h ngày 20/8 tăng nhanh, lớn nhất đạt 9.870m3/s (lúc 1h ngày 20/8). 

Đến 7h ngày 20/8, lưu lượng về hồ đã giảm, chỉ còn 3.940m3/s, mực nước thượng lưu 101.52m, lưu lượng qua tổ máy 2.420m3/s. Nhà máy vận hành bình thường, không xả tràn. Lưới cao áp bị sự cố tại đường dây 500kV Quảng Ninh - Hiệp Hòa (tại khoảng cột số 175 - 176), đến 18h ngày 19-8 đã được khắc phục.

Thợ điện Hà Nội khắc phục sự cố sau bão số 3 (Ảnh: Hoa Việt Cường)

Lưới điện 110kV có 22 lộ đường dây bị sự cố. Đã khắc phục được 20/22 lộ đường dây, còn 2 lộ chưa khắc phục.

Riêng về lưới điện phân phối, việc cung cấp điện cho các hầu hết các phụ tải và các trạm bơm tiêu úng không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, khu vực Hà Nội có 41 đường dây trung áp bị sự cố, 4 cột bị gẫy, đổ. Hiện tại các sự cố lưới điện đã được khắc phục, cung cấp điện ổn định cho khách hàng.

Khu vực Lạng Sơn có 5 lộ đường dây trung áp bị sự cố, 2 cột bị nghiêng, sạt lở và sự cố 2 lộ đường dây 0,4 kV thuộc trạm biến áp Khuổi Tà và Bản Mạ. 

Khu vực Quảng Ninh có 31 đường dây trung áp bị sự cố, hiện đã khôi phục được 21 đường dây. 

Khu vực Hà Nam có 5/56 đường dây trung áp bị sự cố và 173/1468 trạm biến áp bị mất điện khi bão đổ bộ. 

Khu vực Vĩnh Phúc có 33 đường dây bị sự cố, 3 cột bị gẫy, đổ, c3 cột bị nghiêng, sạt lở khi bão đổ bộ. Hiện đã khắc phục xong các sự cố, khôi phục cấp điện trở lại cho khách hàng bị ảnh hưởng.

Khu vực Bắc Giang có 4 lộ đường dây trung áp bị sự cố, hỏng 2 trạm biến áp phân phối, gẫy đổ nghiêng 27 cột điện hạ áp, gây mất điện cho 15.571/491.355 khách hàng. Dự kiến đến cuối ngày 20/8/2016 sẽ khắc phục xong các sự cố.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương huy động lực lượng và phương tiện khắc phục các sự cố lưới điện do mưa bão gây ra, khôi phục cấp điện trở lại cho khách hàng trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Vũ Hân