Cụ thể, trên thị trường thế giới, so với cùng kỳ tháng 2/2015, trong 15 ngày đầu tháng 3/2015, giá một số mặt hàng thiết yếu trên thị trường thế giới như phân bón, đường, thép xây dựng có xu hướng giảm.

Còn ở thị trường trong nước, so với cùng kỳ tháng 2/2015, trong 15 ngày đầu tháng 3/2015, một số mặt hàng giá ổn định như: thóc gạo tại miền Bắc, đường, xi măng, phân bón và giá thép tại nhà máy tương đối ổn định; giá LPG và lúa gạo miền Nam tăng. Riêng giá thực phẩm giảm.

H.A.