Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, tính lũy kế đến ngày 15/12/2014, đã có 5.207 dự án FDI đầu tư vào các tỉnh, thành phố thuộc vùng đồng bằng sông Hồng (gồm 11 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình), với tổng vốn đăng ký khoảng 63 tỷ USD, chiếm khoảng 25% tổng vốn ĐTNN của cả nước.

Trong đó, Hà Nội đang đứng đầu khu vực đồng bằng sông Hồng với 3.013 dự án và 23,4 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm  58% tổng số dự án và 38% tổng vốn đầu tư của cả khu vực); Hải Phòng đứng thứ hai với 441 dự án và 10,9 tỷ USD vốn đầu tư; Bắc Ninh với 548 dự án và 7,46 tỷ USD vốn đầu tư; Hải Dương với 320 dự án và 6,48 tỷ USD vốn đầu tư; các tỉnh tiếp theo là Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định và Thái Bình. Hiện, Hàn Quốc đứng đầu trong số các quốc gia đầu tư vào khu vực này với 1.580 dự án và 12,9 tỷ USD vốn đăng ký; Nhật Bản đứng thứ hai với 1.020 dự án và 12,7 tỷ USD vốn đăng ký; Singapore đứng thứ ba với 299 dự án và 9 tỷ USD vốn đăng ký.

Trân Trân