Tại Hội nghị, hai bên đã tập trung đánh giá lại tình hình hợp tác chống buôn lậu giữa Hải quan hai nước, trao đổi các biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác đấu tranh chống buôn lậu qua biên giới giữa hai nước, góp phần tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư giao thương song phương, góp phần tạo dựng mối quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác theo tinh thần mà lãnh đạo cấp cao, cũng như lãnh đạo Hải quan hai nước đã thỏa thuận.

Lưu Hiệp