Ngày 13-10, tại TP Ninh Bình, Cục Hải quan Hà Nam Ninh tổ chức hội nghị đối thoại với 200 DN có hoạt động XNK trên địa bàn. 

Tại hội nghị DN và Hải quan đã trao đổi, giải quyết những vướng mắc phát sinh, thống nhất các hiểu và cách thực hiện thủ tục hải quan. 

Một số câu hỏi đã được Hải quan Hà Nam Ninh trả lời ngay tại Hội nghị, một số vướng mắc của DN nêu vượt thẩm quyền, Hải quan Hà Nin ghi nhận để báo cáo Tổng cục Hải quan kiến nghị với các cơ quan chức năng giải quyết. Đồng thời, Cục Hải quan Hà Nam Ninh cũng giới thiệu những quy định mới của Luật Thuế XK, thuế NK liên quan đến các loại hình XNK chủ yếu trên địa bàn như gia công, sản xuất XK, DN chế xuất.

Ông Phạm Hồng Thanh đã trao quyết định công nhận DN ưu tiên cho Công ty TNHH Youngone Nam Định,

Hải quan Hà Nam Ninh được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ 1-9 nhằm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn 3 tỉnh Hà Nam, Ninh Bình và Nam Định.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, ông Phạm Hồng Thanh đã trao quyết định công nhận DN ưu tiên cho Công ty TNHH Youngone Nam Định, là DN có hoạt động XNK trên địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan Nam Định. Được biết, đây là DN đầu tiên trên địa bàn Cục Hải quan Hà Nam Ninh được công nhận DN ưu tiên.

Lưu Hiệp