Trước đó, 17/6, tại cảng Đình Vũ, Phòng Cảnh sát môi trường kết hợp phối hợp với Đội kiểm soát hải quan, thuộc Cục Hải quan thành phố đã kiểm tra 6 containner EMCU9549620, WHAU8052473, WHAU8189933, WHAU8218671, YTLU5354371, YTMU5130970 nhựa phế liệu thuộc vận đơn số ST412S-HPH201 vận chuyển trên tàu SITC TOKYO chuyến 421S nhập khẩu vào khu vực cảng Hải Phòng ngày 15/12/2008. Trên chứng từ vận tải ghi nơi nhận là Công ty TNHH Hợp Thành, địa chỉ lô A2, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, xã Phú Xuân, TP Thái Bình.

Kết quả kiểm tra cho thấy, toàn bộ lô hàng có dính nhiều tạp chất, không phù hợp với Quyết định số 12/QĐ-TNMT ngày 8/9/2006 Bộ Tài nguyên và Môi trường, không đủ điều kiện nhập khẩu và tạm nhập tái xuất. UBND TP Hải Phòng đã ra quyết định tiêu hủy lô hàng này

Đ.H.