Nhìn chung, đây là kết quả khá khiêm tốn so với yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ thu ngân sách. Nhiều khả năng đây chưa phải là mức thu ổn định từ nay đến cuối năm, nếu không nói là giảm dần do ảnh hưởng chung bởi tình hình suy thoái kinh tế.

Bên cạnh việc tăng cường tiết giảm chi tiêu công, Hải Phòng cũng đã chính thức đề nghị Bộ Tài chính, Chính phủ cho ứng vốn đối với một số dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2009, ưu tiên các khoản vay đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, bổ sung vốn cho dự án nâng cấp sân bay Cát Bi, cho phép xóa một số khoản nợ thuế quá hạn…

L.M.T.