Đặc biệt, HTX Dịch vụ điện Long Xuyên (huyện Bình Giang) vẫn còn bán điện 2 cấp, 2 giá, không hoạt động theo đúng danh nghĩa HTX kinh doanh mua bán điện theo mô hình độc lập, sử dụng sai mục đích hơn 363 triệu đồng.

Thanh tra Sở Công nghiệp đã quyết định xử phạt 10 triệu đồng với ông Bùi Văn Sơn (xã Ninh Thành, huyện Ninh Giang) do kinh doanh điện không giấy phép; xử phạt HTX Dịch vụ điện Liên Hồng (Gia Lộc) 3 triệu đồng do xây dựng, cải tạo lại hệ thống lưới điện hạ thế không đúng trình tự, thủ tục theo quy định

M.H.