Từ 1/12/2015, 100% các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố tham gia phân phối xăng sinh học E5. UBND TP cũng yêu cầu các sở, ngành xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ thỏa đáng đối với doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý, đại lý bán lẻ xăng dầu tiếp nhận và phân phối xăng sinh học E5, E10.

C.L.