Thành phố Hà Nội cũng quyết định tịch thu toàn bộ 77 hộp gỗ long não và trả lại 1,14 tấn cành, gốc, bìa gỗ trắc cho Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Minh Trung.

Số lâm sản này bị các lực lượng chức năng tạm giữ ngày 15/5 tại ga đường sắt Đông Anh, TP Hà Nội

C.L.