Cũng theo thông tin từ Sở này cho biết, từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng của thành phố đã tiến hành truy thu 43 tỷ đồng tiền thuế đất và thuế nhà đất còn nợ đọng từ phía các cơ quan, tổ chức; đồng thời đã lập hồ sơ, trình UBND thành phố thu hồi hơn 5,2ha đất của 14 tổ chức do vi phạm Luật Đất đai như để hoang hóa, sử dụng không đúng mục đích hoặc sử dụng không hiệu quả..

P.V.