Nhiều quy định ngặt nghèo đến vô lý về quy mô kho bãi, địa điểm đầu tư kho bãi, dự trữ lưu thông... đã được đề xuất gỡ bỏ hoặc giảm thiểu.

Bộ Công Thương đã soạn thảo nghị định mới theo hướng không quy định điều kiện về quy mô kho chứa, không khống chế địa bàn đầu tư; chỉ quy định yêu cầu các cơ sở này phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ban hành; đảm điều kiện về an toàn thực phẩm và đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của Luật an toàn thực phẩm.

Bổ sung quy định đối với thương nhân đã xây dựng vùng nguyên liệu hoặc liên kết sản xuất, tiêu thụ thóc, gạo theo lộ trình do Bộ Công Thương ban hành thì không cần điều kiện về kho chứa, cơ sở xay xát thóc, gạo.

Các quy định về xuất khẩu gạo hiện nay gây bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

Đáng chú ý, đối với mặt hàng gạo hữu cơ, gạo đồ, gạo tăng cường vi chất dinh dưỡng, gạo dược liệu, thương nhân được xuất khẩu không hạn chế về số lượng, không cần đáp ứng điều kiện kinh doanh, không cần cấp giấy chứng nhận; khi xuất khẩu chỉ cần thực hiện thông báo hợp đồng xuất khẩu, thủ tục xuất khẩu thực hiện tại cơ quan Hải quan.

Ngoài ra, Bộ này cũng bãi bỏ Điều 18 quy định tiêu chí đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo và giá sàn gạo xuất khẩu; giảm quy định lượng gạo dự trữ lưu thông của thương nhân từ 10% xuống còn 5% lượng gạo mà thương nhân đã xuất khẩu trong 6 tháng trước đó; bãi bỏ quy định về đăng ký hợp đồng tại Hiệp hội lương thực, bỏ quy định thương nhân phải có lượng gạo tồn kho tối thiểu tương đương 50% lượng gạo trong hợp đồng đăng ký xuất khẩu.

V. Hân