Cụ thể, thuế suất với các mặt hàng xăng là 18%, dầu diezel là 14%, dầu hỏa là 16%, dầu mazut là 15%. Trong khi đó, theo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, mức thuế nhập khẩu quy định đối với xăng dầu tối đa là 40%

H.A.