Tham dự diễn đàn có hơn 300 đại biểu đến từ các Bộ, ngành và đại biểu quốc tế Diễn đàn Việt Nam – Hàn Quốc.

Diễn giả tại diễn đàn là những chuyên gia kinh tế, xã hội trong nước và đại diện các tổ chức kinh tế quốc tế như bà Phạm Chi Lan – chuyên gia kinh tế, thành viên Hội đồng quốc gia về năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế; bà Han Mi Young, Chủ tịch Hiệp hội các nhà doanh nhân và sáng tạo nữ thế giới.

Các đại biểu đang nghe diễn giả Phạm Chi Lan trình bày.

Các diễn giả chủ yếu trình bày về việc lựa chọn chiến lược để hội nhập kinh tế quốc tế - góc nhìn nhà quản lý và doanh nhân; Năng lực cạnh tranh của lao động nữ Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

Diễn đàn nhằm trao đổi, cung cấp thông tin về cơ hội, thách thức trong lĩnh vục kinh tế, lao động, việc làm, phúc lợi xã hội và sự chuẩn bị cần thiết đối với phụ nữ khi Việt Nam hội nhập quốc tế.

Trần Hằng