Cụ thể, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 10,94 tỷ USD, giảm 12,3%; giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 4,57 tỷ USD, tăng 14,8%; giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 5,37 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái...

Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chính đều sụt giảm cả về giá và khối lượng, trong đó cà phê có mức giảm nhiều nhất: Khối lượng xuất khẩu giảm đến 24,6% về khối lượng và giảm 24,4% về giá trị. Xuất khẩu gạo giảm 15,2% về khối lượng và 18% về giá trị so với cùng kỳ.

Một trong những chỉ đạo của Bộ NN&PTNT trong những tháng cuối năm là ưu tiên cho việc mở rộng tối đa thị trường xuất khẩu…

C.L.