Thời hạn cũ của việc xem xét hành chính vụ kiện chống bán phá giá cá tra Việt Nam của Bộ Thương mại Mỹ (DOC)  là 17/1/2008.

Tuy nhiên DOC vừa cho biết họ không thể hoàn thành việc đánh giá theo thời hạn trên vì cần phải có thêm thời gian để xem xét phần trả lời của các công ty có tham gia đánh giá hành chính.

Vì vậy (DOC) đã gia hạn việc công bố kết quả cuối cùng về xem xét hành chính lần thứ 3 của DOC đối với việc nhập khẩu philê cá tra đông lạnh của Việt Nam là vào tháng 3/2008.

Được biết, trong đánh giá sơ bộ ra hồi tháng 9, DOC đã đưa ra mức thuế chống bán phá giá sơ bộ cho Việt Nam là 63,88% đối với các lô hàng xuất khẩu sang Mỹ.

DOC cũng đưa ra mức thuế 80,88% đối với công ty CATACO (Công ty nông súc sản xuất nhập khẩu Cần Thơ), do công ty này không trả lời được phần điều tra của DOC.

DOC cũng bãi bỏ việc đánh giá hành chính đối với 9 công ty đã không xuất hàng sang Mỹ trong thời gian phải xem xét

PV