Bên cạnh đó còn có 11.545 DN quay trở lại hoạt động. Tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới trong 4 tháng là 424 nghìn người.

Trong 4 tháng đầu năm, số DN đăng ký thành lập mới tại các vùng đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Trung du và miền núi phía Bắc đạt 1.724 DN; đồng bằng sông Hồng 12.028 DN; Tây Nguyên 1.021 DN; đồng bằng sông Cửu Long 2.888 DN; Đông Nam Bộ 16.546 DN; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 5.373 DN.

L.Hiệp