Lý do, số xe này buộc phải hạ tải theo đúng quy định khi lưu thông vào nội địa Việt Nam. Phía Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế La Lay đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong việc làm thủ tục Hải quan cho các doanh nghiệp kinh doanh gỗ Lào này.

Xe chở gỗ Lào ùn tắc tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay do chở quá khổ quá tải.

Tuy nhiên, cũng như những lần trước, mặc dù Hải quan đã thông báo, tuyên truyền pháp luật cho các doanh nghiệp là phải chở gỗ đảm bảo tải trọng khi qua cửa khẩu, nhưng hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này đều không chấp hành.

Thanh Bình