Các khách hàng cá nhân khác cũng được tham gia chương trình này nếu gửi tiền tại Eximbank với số tiền tối thiểu 30 triệu đồng hoặc 1.500 USD trong thời hạn từ 1 tháng trở lên; khách hàng nhận tiền kiều hối từ 500 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) trở lên.

Chương trình thực hiện từ ngày 3/1/2012 đến ngày 21/1/2012.

PV