Cụ thể, vào đầu tháng 7/2013, hoạt động đấu giá công khai, bán cổ phần theo lô lớn ra công chúng của EVN đối với 25,2 triệu cổ phiếu tại ngân hàng này đã được thông báo với mức giá khởi điểm 10.000 đồng/CP cho các nhà đầu tư trong nước.

Tính đến thời điểm 11/12 này, EVN đã chuyển nhượng thành công 25,2 triệu cổ phiếu ABBank cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (GELEXIMCO) với giá trị 252 tỷ đồng với sự chấp thuận chuyển nhượng của Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. So với thời điểm trước khi chuyển nhượng (EVN giữ hơn 102 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 21,27% vốn điều lệ), đến nay EVN chỉ còn nắm giữ hơn 76,8 triệu cổ phiếu, tương đương 16,02% vốn điều lệ của ABBank.

Theo lộ trình, đến hết năm 2015, EVN phải hoàn thành việc thoái vốn tại ABBank nói riêng cũng như tại các công ty thuộc các lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán nói chung, bảo đảm cơ cấu hợp lý, tập trung mọi nguồn lực cho ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, kinh doanh điện...

V.H.