Bằng nguồn vốn ngân sách cấp khoảng 2.600 tỷ đồng, trong đó cấp cho KKTM Chu Lai 1.500 tỷ đồng, luồng vào cảng Kỳ Hà 500 tỷ đồng và cho Dự án tổng thể sắp xếp dân cư ven biển 600 tỷ đồng và các nguồn vốn khác, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao Ban Quản lý KKTM Chu Lai phối hợp với các cơ quan liên quan, đầu tư nhiều công trình hạ tầng quan trọng như: các công trình giao thông kết nối KKTM Chu Lai với các khu vực trong nước và thế giới (luồng và bến cảng Kỳ Hà, sân bay Chu Lai, đường ven biển, đường nối cảng Tam Hiệp với đường cao tốc, đường trục chính qua khu đô thị Tam Phú...); đầu tư hệ thống cấp điện, nước, thông tin liên lạc để phục vụ nhà đầu tư, các khu tái định cư Tam Hiệp, Chợ Trạm, Tam Quang, đường ĐT 617 huyện Núi Thành, khu tái định cư Lệ Sơn, Nồi Rang, Hồng Triều, huyện Duy Xuyên và Bình Dương, huyện Thăng Bình.

Đặc biệt, tỉnh đã đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh 2 khu công nghiệp Tam Hiệp và Bắc Chu Lai, với tổng diện tích hơn 500ha, đến nay đã lấp đầy 90%, góp phần hình thành diện mạo ban đầu của KKTM Chu Lai.

Bên cạnh đó, tỉnh đang tiến hành đầu tư các công trình quan trọng như: cầu Cửa Đại; tuyến đường ven biển nối Hội An đến Chu Lai; nạo vét luồng từ phao số 0 đến cảng Kỳ Hà cho tàu 20.000 DWT và từ cảng Kỳ Hà vào cảng Tam Hiệp cho tàu 10.000 DWT; nạo vét sông Trường Giang phục vụ thoát lũ khẩn cấp và phục vụ giao thông, du lịch, các tuyến đường nối từ QL1A đến đường ven biển…

Trần Tĩnh