Lượng vốn huy động bằng ngoại tệ tiếp tục giảm 8%, chỉ còn chiếm tỷ trọng ở mức 16%. Lãi suất giảm mạnh, tổng dư nợ tín dụng tại thành phố cũng đang có dấu hiệu tăng lên.

Đến đầu tháng 11, dư nợ tín dụng đạt hơn 919 ngàn tỷ đồng, tăng 2,8% so với tháng trước; tăng 7,5% so với hồi đầu năm và tăng 16% so với thời điểm tháng 11 năm ngoái. Nhằm đẩy mạnh hỗ trợ sản xuất, hiện dư nợ tín dụng trung và dài hạn tại thành phố cũng đã chiếm tỷ trọng 45,5%, tăng 23,9% so với năm ngoái

Đ.Thắng