Ông Trương Trọng Nghĩa - Giám đốc ITPC cho biết, ngành Du lịch tại Việt Nam đang trên đà tăng trưởng với mức bình quân trên 20%/năm. Tuy nhiên, mặc dù mức tăng trưởng tăng nhưng số khách lưu lại không lâu, tỷ lệ khách đến rồi quay trở lại còn thấp và số tiền mà khách tiêu xài tại Việt Nam chưa nhiều.

Nói về ngành Du lịch ở Việt Nam, Tiến sĩ Harald Ringstorff cũng cho rằng, với mức tăng trưởng kinh tế hằng năm khá cao, nền chính trị luôn ổn định, đây là những điều kiện cần thiết thu hút nhiều doanh nghiệp Đức thăm dò để triển khai dự án đầu tư vào du lịch tại Việt Nam

T.H.