Sáng 10-4, tại TP Tam Kỳ, Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Nam tổ chức khai trương và đưa quầy dịch vụ điện trực tuyến vào hoạt động.

Các đại biểu kéo băng khai trương quầy dịch vụ điện trực tuyến được đặt tại Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam.

Tại quầy dịch vụ điện trực tuyến, các tổ chức, cá nhân có thể tự đăng ký các dịch vụ điện trên các máy tính có tại quầy, nhân viên điện lực sẽ chủ động liên hệ khách hàng để hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ và thực hiện giải quyết yêu cầu tại địa điểm mua điện của khách hàng theo đúng thời gian đã công bố.

Nhân viên điện lực hướng dẫn làm thủ tục tại quầy dịch vụ điện trực tuyến.
Đến nay, các dịch vụ điện trực tuyến đã được Công ty Điện lực Quảng Nam triển khai gồm dịch vụ cấp điện mới; các dịch vụ trong quá trình sử dụng điện như thay đổi công suất sử dụng điện/ thay đổi loại công tơ 1 pha, 3 pha, kiểm tra công tơ và thiết bị đo đếm,…; tra cứu các thông tin về lịch sử sử dụng điện năng, hóa đơn tiền điện, lịch mất điện.
Ngọc Thi