Theo đó, các doanh nghiệp trong lĩnh vực này phải thông tin cụ thể với Cục Quản lý cạnh tranh về doanh nghiệp, các giấy tờ liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được cấp, sửa đổi, bổ sung và địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp cũng như tên và số điện thoại của người liên hệ tại các địa phương nơi doanh nghiệp tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng phải thông tin về kết quả hoạt động bán hàng đa cấp trong 6 tháng đầu năm 2016 của doanh nghiệp như: doanh thu bán hàng đa cấp, thống kê về các sản phẩm kinh doanh đa cấp, số lượng người tham gia bán hàng đa cấp, hoa hồng, tiền thưởng. Số lượng hội nghị, hội thảo, đào tạo đã thông báo với từng Sở Công Thương và được các Sở Công Thương xác nhận...

Đặc biệt, ​kết quả nộp thuế của doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước năm 2015 và trong 6 tháng đầu năm 2016 kèm theo tờ khai nộp các loại thuế vào ngân sách nhà nước của doanh nghiệp và báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm 2015 cũng phải gửi về Cục Quản lý cạnh tranh để kiểm tra việc tuân thủ pháp luật.

Hải Châu