Năm 2016, toàn ngành dệt may đã xuất khẩu 28,3 tỷ USD kim ngạch, trong đó Mỹ vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất, đạt 11,8 tỷ USD; tiếp đến là EU với 3,7 tỷ USD; Nhật Bản với 3,1 tỷ USD; Hàn Quốc với 2,6 tỷ USD. So sánh tương quan với các đối thủ cạnh tranh chính của dệt may Việt Nam như Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia, tốc độ tăng trưởng 5,7% của dệt may Việt Nam được xếp ở mức cao nhất nhóm.

Đối với riêng Tập đoàn Dệt may Việt Nam, doanh thu tổng hợp ước đạt 41.337 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2015; lợi nhuận trước thuế hợp cộng toàn Tập đoàn ước đạt ước đạt 1.430 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2015; thu nhập bình quân của người lao động ước đạt 6,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 8% so với năm 2015.

V.H.